Як самостійно обчислити розмір своєї пенсії. Все дуже просто

Як самостійно розрахувати розмір пенсії у 2024 році. Згідно з інформацією Пенсійного фонду України, розрахувати розмір пенсії за віком у 2024 році можна самостійно за допомогою спеціальної формули. Про це розповість Дніпровська порадниця з посиланням На пенсії

Відповідно до частини першої статті 27 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, пенсія за віком обчислюється за формулою: П = ЗП х КС, де ЗП — заробітна плата, за якою обчислюється пенсія, а КС — коефіцієнт страхового стажу.

Як визначити показник “заробітна плата” (ЗП)

При обчисленні заробітної плати потрібно взяти усереднений показник зарплати по Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки перед роком звернення за призначенням пенсії.

пен

Цей показник потрібно помножити на ваш індивідуальний коефіцієнт заробітної плати. Це середньоарифметичний показник коефіцієнтів зарплати за кожний місяць страхового стажу з 1 липня 2000 року. Може також враховуватися зарплата за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року, якщо для пенсіонера це вигідно і він має документи про розмір зарплати.

Щоб визначити коефіцієнт зарплати за місяць, потрібну суму зарплати за місяць, за яку сплачено страхові внески, поділити на середню зарплату в Україні за цей же місяць. При цьому, якщо це вигідно, можна не враховувати до 60 місяців підряд (але не більше 10% тривалості страхового стажу) з найменшою зарплатою, щоб не знизити свій коефіцієнт.

Як визначити показник страховий стаж

Коефіцієнт страхового стажу, необхідний для формули визначення розміру пенсії, обчислюється за формулою: КС = (СМ х ВС) / (100% х 2), де КС — коефіцієнт страхового стажу, СМ — сума місяців страхового стажу, ВС — величина оцінки одного року страхового стажу (1%).

Приклад обчислення пенсії за віком

Чоловік звернувся за призначенням пенсії у березні 2024 року. Він має 35 років страхового стажу і в жовтні 2023 року йому нараховано 15 780 грн зарплати.

1. Для початку потрібно визначити усреднений показник зарплати в країні за три роки перед роком звернення за призначенням пенсії. Якщо чоловік звернувся у 2024 році, враховується усреднений показник за 2021—2023 роки. Це 13 559,41 грн.

2. Визначаємо коефіцієнт заробітної плати чоловіка (ЗП). У жовтні 2023 року людині було нараховано 15 780 грн зарплати, а середня зарплата по Україні за цей місяць становила 14 882,88 грн. Тепер зарплату чоловіка слід поділити на середню зарплату по країні: 15 700/14 882,88 = 1,06027866. Відповідно до вимог, заокруглюємо до п’яти знаків після комі. Це буде 1,06028.

Також потрібно розрахувати коефіцієнт за кожен з місяців періоду, а потім суму цих коефіцієнтів поділити на їх кількість. Так визначається коефіцієнт заробітної плати. У нашому прикладі після обрахунків вин буде 2,54507.

3. Визначаємо коефіцієнт страхового стажу чоловіка (КС). Беремо суму місяців страхового стажу (35 років стажу — це 420 місяців). Підставляємо у вищезгадану формулу: (420 х 1%) / (100% х 2) = 0,35000.

4. Тепер підставляємо все у загальну формулу. Показник середньої зарплати множимо на коефіцієнт зарплати чоловіка і множимо на коефіцієнт його страхового стажу: 13 559,41 грн х 2,54507 х 0,35000 = 12 078,38 грн. Це і буде розмір пенсії чоловіка.