Онлайн курс для працівників металургійних підприємств з технологій Індустрія 4.0

Boosting the role of HEls in the industrial transformation towards the Industry 4.0 paradigm in Georgia and Ukraine – HEIn4 609939-EPP-1-2019-1-BE-EPPKA2-CBHE-JP

Онлайн курс для працівників металургійних підприємств, які навчаються на кафедрі електрометалургії Українського державного університету науки і технологій з технологій Індустрія 4.0

зе

Одним із завдань підготовки здобувачів, які навчаються на кафедрі електрометалургії є набуття студентами найсучасніших знань з метою їх активного застосування при відбудові промислового потенціалу Вітчизни. В цьому плані найбільші сподівання покладаються на студентів, які вже мають роботу на промислових підприємствах.

Впродовж листопада-грудня 2023 року для 6 бакалаврів і 13 магістрантів – представників індустріальних партнерів викладачами кафедри електрометалургії Олександром Жаданосом і Ігором Дерев’янком були проведені 2 тренінга “Індустрія 4.0 – нові можливості для розвитку Української металургії” і “Розвиток металургії в контексті Індустрія 4.0”. Ці тренінги включли в себе наступні питання: Основні технології Індустрії 4.0: Інтернет речей, цифрові двійники, 3D –друк, аналіз великих даних, хмарні технології; Сучасні засоби автоматизації електрометалургійних процесів; Цифрові двійники електрометалургійних об’єктів; Методи аналізу результатів, що отримані з застосуванням цифрових двійників електрометалургійних об’єктів.

В результаті вивчення дисципліни слухач познайомилися з основними термінами і поняттями парадигми Індустрія 4.0; основними технологіями, які притаманні Індустрії 4.0; сучасними засобами автоматизації електрометалургійних процесів; методами створення цифрових двійників.

Це дозволить майбутнім спеціалістам: застосовувати інноваційні технології Індустрія 4.0 в електрометалургійних процесах; застосовувати сучасні математичні методи, сучасні цифрові технології та спеціалізоване програмне забезпечення для розв’язання складних задач і проблем металургії; виконувати аналіз результатів, що отримані з застосуванням цифрових двійників для вдосконалення процесів виплавки, позапічної обробки, розливки електросталей і феросплавів з метою забезпечення оптимальних технологічних режимів.

Кафедра планує подальші активності з посилення підготовки фахівців високої якості спираючись на найкращі європейські практики.

кон

кон1