Які документи для відстрочки повинні надати комісії при ТЦК здобувачі освіти

Порядок оформлення відстрочок визначено Постановою Кабінету Міністрів України про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період від 16 травня 2024 р. № 560.

Комісією при ТЦК:

вивчаються отримані заява та підтверджуючі документи від військовозобов’язаного;

оцінюється законність підстав для надання відстрочки;
 за потреби готуються запити до відповідних органів державної влади для отримання інформації, щодо підтвердження права заявника на відстрочку.
  Відповідно до внесених змін до Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 р. №558, ТЦК перевірятимуть підстави надання відстрочок.
  За наявності підстав для одержання відстрочки військовозобов’язані (крім заброньованих) особисто подають на ім’я голови комісії районного (міського) ТЦК або його відділу заяву за формою, до якої додаються документи, що підтверджують право на відстрочку, або засвідчені копії таких документів.
  Заява має бути подана за формою, визначеною у додатку до Порядку, затвердженого постановою № 560.
  До заяви додаються документи, що підтверджують право на відстрочку, або засвідчені копії.
  Для розгляду питань надання відстрочки при районних (міських) ТЦК (відокремлених відділах) утворюються комісії у такому складі  
 голова комісії — керівник районного (міського) ТЦК (відокремленого відділу);
 члени комісії — представники апарату, структурних підрозділів (освіти та науки, охорони здоров’я, соціального захисту населення, служби у справах дітей, ЦНАП) районної, міської держадміністрації (військової адміністрації).
  Комісія зобов’язана розглянути отримані на розгляд заяву та документи, що підтверджують право на відстрочку, протягом 7 днів з дати надходження, але не пізніше ніж протягом наступного дня від дати отримання інформації на запити до органів державної влади. На підставі розгляду отриманих документів комісія ухвалює рішення про надання або відмову у наданні відстрочки.
  Рішення комісії оформляється протоколом. Про прийняте комісією рішення повідомляється засобами телефонного, електронного зв’язку або поштою заявнику не пізніше ніж на наступний день після ухвалення.
  У разі позитивного рішення військовозобов’язаному надається довідка із зазначенням строку відстрочки.
  У разі відмови у наданні відстрочки повідомляють письмово із зазначенням причин відмови за формою. Таке рішення може бути оскаржене у судовому порядку.
  До ухвалення комісією рішення військовозобов’язаний не підлягає призову.
  Відстрочка від призову надається на строк дії відповідних законних підстав, але не більш як на строк проведення мобілізації, встановлений Указом Президента.
  Для продовження строку дії відстрочки військовозобов’язаний з виданням Указу Президента про продовження строку проведення мобілізації подає (надсилає) на розгляд комісії заяву у паперовій або електронній формі, зокрема, у разі технічної реалізації засобами електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста.
  У разі неможливості провести перевірку у військовозобов’язаного підстав для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг» ТЦК повідомляє про необхідність надання відповідних підтвердних документів.
  У разі ухвалення комісією рішення про відмову у наданні відстрочки військовозобов’язаний направляється на медичний огляд для визначення придатності до військової служби.
  У Порядку 560 додано певні умови стосовно здобувачів освіти.
  Так, здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеній ч. 2 статті 10 Закону «Про освіту», а також докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури для отримання відстрочки від призову на військову службу надають до ТЦК довідку про здобувача освіти, сформовану в Єдиній держаній електронній базі з питань освіти за формою, визначеною у додатку 9 (Порядок № 560), та документи (нотаріально засвідчені копії документів), що підтверджують зарахування на навчання до інтернатури.
  Вказані здобувачі освіти, докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури подають довідку про здобувача освіти, сформовану в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, або довідку закладу освіти про зарахування на навчання до інтернатури та довідку закладу охорони здоров’я про місце роботи на посаді лікаря-інтерна.
Здобувачі освіти, які навчаються за державним замовленням у закладах освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління МВС та ДСНС, для отримання відстрочки надають до ТЦК довідку про здобувача освіти за формою, визначеною у додатку 9 (Порядок № 560), видану закладом освіти із специфічними умовами навчання.
  Наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти за умови, що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки подають довідку закладу освіти або наукової установи (організації) про займану посаду за основним місцем роботи та розмір частки ставки під час оплати праці, диплом про науковий ступінь.